Giải quyết khiếu nại

1. TRƯỜNG HỢP GỬI NHẦM HÀNG

- Hàng sai màu sắc, thuộc tính … do Quý khách chọn nhầm thuộc tính, Mua Dùm sẽ không chịu trách nhiệm.

- Hàng sai màu sắc, thuộc tính … Quý khách chọn đúng thuộc tính nhưng Mua Dùm đặt sai, Mua Dùm sẽ hoàn 100% giá trị tiền hàng.

2. TRƯỜNG HỢP HÀNG GỬI BỊ THIẾU

a. Hàng hóa thiếu số lượng so với lúc đặt mua

Phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng, Mua Dùm sẽ yêu cầu Nhà cung cấp gửi lại số hàng bị thiếu hay bồi thường giá trị món hàng bị thiếu:

- Nếu Nhà cung cấp hoàn trả 100% giá trị số hàng bị thiếu, Mua Dùm sẽ hoàn lại toàn bộ giá trị số tiền kèm chi phí vận chuyển, phí giao dịch của đúng món hàng bị thiếu đó.

- Nếu Nhà cung cấp đồng ý gửi thêm sản phẩm bị thiếu, khách hàng sẽ được nhận hàng mới mà không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào.

b.  Hàng bị thiếu bộ phận/chi tiết

- Nếu Nhà cung cấp sẵn sàng gửi thêm phần bộ phận/chi tiết bị thiếu, khách hàng sẽ được nhận hàng và không bị phát sinh thêm chi phí.

- Việc khiếu nại, phản hồi và thương lượng với nhà cung cấp sẽ phụ thuộc vào tùy từng trường hợp cụ thể và tùy vào khả năng hỗ trợ của nhà cung cấp mà mức độ được bồi thường sẽ khác nhau. Thông thường với trường hợp nhà cung cấp không thể gửi thêm phần thiếu, nhà cung cấp thường yêu cầu khách hàng hoàn trả lại đúng sản phẩm đó về lại trụ sở của họ. Sau đó, họ mới hoàn lại số tiền hoặc gửi lại sản phẩm hoàn chỉnh khác để thay thế.

3. MUA DÙM CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO HÀNG HÓA VỀ TỚI KHO MUA DÙM TẠI VN NGUYÊN VẸN. MUA DÙM SẼ CHỤP HÌNH & QUAY CLIP GỬI KHÁCH TRƯỚC KHI KHÁCH THANH TOÁN PHẦN CÒN LẠI RỒI TIẾN HÀNH GỬI HÀNG.

4. TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA BỊ HỎNG BAO BÌ NHƯNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN PHẨM CHÍNH BÊN TRONG (VẪN ĐẢM BẢO CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG)

Trong trường hợp hàng hóa bị bể do lỗi khách quan trong quá trình vận chuyển từ kho Mua Dùm đến địa chỉ của khách, Mua Dùm sẽ hoàn trả 100% phí dịch vụ mua dùm là 5% giá trị đơn hàng. Ngoài ra, bên vận chuyển có hướng xử lý như thế nào thì Mua Dùm sẽ thông tin đến khách ngay khi họ phản hồi.

5. BẢO HÀNH

Khách hàng có trách nhiệm tham khảo thông tin nhà cung cấp ghi trên website. Đa phần các sản phẩm order không có đại diện hay nhà phân phối nhận bảo hành ở VN, nên khách hàng sẽ phải chủ động trực tiếp liên hệ nhà cung cấp. Tuy nhiên trong quá trình khách liên hệ nhà cung cấp gặp trục trặc, Mua Dùm sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin cần thiết của đơn hàng như số order, ngày order, bill order ... để khách hàng tiện liên hệ nhà cung cấp trong việc gửi bảo hành.